tangibly

 
['tændʒəbli]     ['tændʒəbli]    
  • adv. 可触知地;明白地;有形地
new

tangibly的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adverb:
  1. in a tangible manner;

    "virtue is tangibly rewarded"

tangibly的用法和样例:

词汇搭配

tangibly的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史