aphorism

 畅通词汇 
['æfərɪzəm]   ['æfərɪzəm]  
 • n. 格言;警语
new

aphorism的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 格言
 2. 警句
 3. 箴言
 4. 警语
 5. 简练叙述
 6. 谚语

英英释义

Noun:
 1. a short pithy instructive saying

aphorism的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. It is the aphorism of the Asian Games.
  这是亚运会的格言。

aphorism的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史