smutch

 
[smʌtʃ]     [smʌtʃ]    
  • n. 污迹
  • vt. 弄脏
smutchy smutched smutched smutching smutches
new

smutch的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. make a smudge on; soil by smudging

smutch的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史