enduringly

 
[ɪn'djʊərɪŋli]     [ɪn'djʊərɪŋli]    
  • adv. 持久地(忍耐地;永远地)
new

enduringly的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adverb:
  1. in an enduring manner;

    "Roman culture was enduringly fertilized"

enduringly的用法和样例:

词汇搭配

enduringly的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史