crabbier

 
['kræbi]     ['kræbi]    
  • adj. 执拗的;暴躁的
crabbily crabbier crabbiest crabbiness
new

crabby的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adjective:
  1. annoyed and irritable

crabby的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史