think no end of

 
  • v. 非常看重;对…评价很高
new

think no end of的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

参考翻译

  • 极端看重

think no end of的用法和样例:

例句

用作动词 (v.)
  1. We think no end of our new chauffeur.
    我们认为我们的新司机很不错。

词汇搭配

think no end of的相关资料:

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史