hoity-toity

 
[ˌhɔɪti'tɔɪti]     [ˌhɔɪti'tɔɪti]    
  • adj. 傲慢的;轻浮的;作态的
  • n. 横蛮的态度;装腔作势
  • int. 唉呀!
new

hoity-toity的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adjective:
  1. affectedly genteel

hoity-toity的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史