chondrite

 
['kɒnˌdraɪt]     ['kɒnˌdraɪt]    
  • n. 球粒状陨石
chondritic
new

chondrite的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. a rock of meteoric origin containing chondrules

chondrite的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史