chon

  畅通词汇  
[tʃəʊn]     [tʃoʊn]    
  • n. 分(南韩币值单位)
chon
new

chon的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. 100 chon equal 1 won in South Korea

  2. 100 chon equal 1 won in North Korea

今日热词
目录 附录 查词历史