advertency

 
[əd'vɜːtənsɪ]     [əd'vɜːtənsɪ]    
  • n. 谈到(提及;留心;注意)
new

advertency的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the process of being heedful

今日热词
目录 附录 查词历史