advertence

 
[əd'vɜːtəns]     [əd'vɜːtəns]    
  • n. 谈到;提及;留心;注意
new

advertence的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the process of being heedful

今日热词
目录 附录 查词历史