vandalize

 
['vændəlaɪz]     ['vændəlaɪz]    
  • vt. 肆意破坏
vandalization vandalized vandalized vandalizing vandalizes
new

vandalize的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. destroy wantonly, as through acts of vandalism;

    "vandalize the park"

vandalize的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史