perpetrator

 
['pɜːpətreɪtə(r)]     ['pɜːrpətreɪtər]    
  • n. 犯人,犯罪嫌疑人;作恶之人
new

perpetrator的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. someone who perpetrates wrongdoing

perpetrator的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史