make fun of someone

 
       
  • 拿某人开玩笑;取笑;嘲弄或奚落某人

make fun of someone的用法和样例:

例句

  1. They made fun of his funny voice.
    他们拿他的怪嗓音取笑。
  2. It's cruel to make fun of a blind man.
    取笑一个瞎子是残忍的。

词汇搭配

make fun of someone的相关资料:

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史