humanize

 
['hjuːmənaɪz]     ['hjuːmənaɪz]    
  • v. 赋予人性;教化;使通人情
humanization humanized humanized humanizing humanizes
new

humanize的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. make more humane;

    "The mayor tried to humanize life in the big city"

humanize的相关资料:

近反义词

【近义词】
【反义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史