counselor-at-law

 
['kaʊnsələrət'lɔː]     ['kaʊnsələət'lɔː]    
  • n. <美>律师; <爱尔兰>法律顾问
counselors-at-law
new

counselor-at-law的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. a lawyer who pleads cases in court

counselor-at-law的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史