contrariety

 
[ˌkɒntrə'raɪətɪ]     [ˌkɒntrə'raɪətɪ]    
  • n. 反对;矛盾;相反物
contrarieties
new

contrariety的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the relation between contraries

contrariety的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史