annalist

 
['ænəlɪst]     ['ænəlɪst]    
  • n. 纪年表编者;编年史作者
new

annalist的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. a historian who writes annals

annalist的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史