[jìn]
new

靳的英文翻译

基本释义

参考释义

[jìn]
  • - (吝惜,不肯给予) be stingy; grudge
  • - (古代车上夹辕两马当胸的皮革) trappings under the neck of a horse
    - (夹辕的马) shaft-horse
    - (姓氏) a surname:

    Jin Shang 靳尚

今日热词
目录 附录 查词历史