xylol

 
['zaɪləʊl]     ['zaɪlɒl]    
  • n. 二甲苯
new

xylol的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. a colorless flammable volatile liquid hydrocarbon used as a solvent

今日热词
目录 附录 查词历史