unmuzzled

 
['ʌn'mʌzl]     [ʌn'mʌzəl]    
  • v. 解下口罩;解除束缚;准许言论的自由
unmuzzled unmuzzled unmuzzling unmuzzles
new

unmuzzle的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. remove the muzzle from (a dog)

今日热词
目录 附录 查词历史