titer

 
['taɪtə]     ['taɪtə]    
  • n. 浓度测定;滴定浓度;滴定量
new

titer的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the concentration of a solution as determined by titration

titer的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史