subjunction

 
[səb'dʒʌŋkʃən]   [səb'dʒʌŋkʃən]  
 • n. 追加;追加物;增补;补遗
new

subjunction的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
 1. the act of supplementing

subjunction的用法和样例:

例句

 1. The Application of a Subjunction Instrument in the Test of a Storage Fuze
  虚拟仪器在库存引信检测中的应用
 2. subjunction gate
  “禁止”门, A“与”非B门, B“与”非A门
 3. subjunct
  次修饰语

subjunction的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史