sadhe

 
['sɑːdə]     ['sɑːdə]    
  • n. 希伯来语的第十八个字母
tsade
new

sadhe的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the 18th letter of the Hebrew alphabet

sadhe的相关资料:

近反义词

【近义词】
  • tsadi 希伯来语的第十八个字母...

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史