patchiness

 
['pætʃinəs]     ['pætʃinəs]    
  • n. 补缀的性质;【生】斑块分布,斑块性
new

patchiness的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. unevenness in quality or performance

patchiness的用法和样例:

词汇搭配

patchiness的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史