nunnery

 
['nʌnəri]   ['nʌnəri]  
 • n. 女修道院;尼姑庵
nunneries
new

nunnery的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
 1. the convent of a community of nuns

nunnery的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. She refused marriage and entered a nunnery.
  她拒绝结婚而进女修道院修行。
 2. The nunnery chapel is now Christ Church Cathedral, the smallest cathedral in England.
  那女修道院的教堂是现在的基督教大教堂,是英国最小的大教堂。

nunnery的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史