marginalia

 
[ˌmɑːdʒɪ'neɪliə]     [ˌmɑːrdʒɪ'neɪliə]    
  • n. 旁注(书的空白边沿上的注解);次要的东西
new

marginalia的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. notes written in the margin

今日热词
目录 附录 查词历史