libertarian

 
[ˌlɪbə'teəriən]     [ˌlɪbər'teriən]    
  • n. 自由意志主义支持者;行动自由者
  • adj. 自由意志主义支持者的;主张个人思想的
new

libertarian的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. an advocate of libertarianism

  2. someone who believes the doctrine of free will

libertarian的相关资料:

近反义词

【反义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史