gustatory

 
['gʌstətərɪ]     ['gʌstəˌtoʊrɪ]    
  • adj. 味觉的
gustatorily gustative
new

gustatory的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adjective:
  1. of or relating to gustation

gustatory的用法和样例:

词汇搭配

gustatory的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史