greensand

 
['griːnsænd]     ['griːnˌsænd]    
  • n. 海绿石砂
new

greensand的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
  1. 【地】海绿石砂
  2. 湿砂
  3. 绿砂
  4. 生(湿、新取)砂

英英释义

Noun:
  1. an olive-green sandstone containing glauconite

今日热词
目录 附录 查词历史