girlhood

 
['ɡɜːlhʊd]   ['ɡɜːrlhʊd]  
 • n. 少女时期
new

girlhood的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 少女时期,少女时代,姑娘时代
 2. 少女们,姑娘们
 3. 少女
 4. 少女身分
 5. 女子们
 6. 妇女界
 7. 女流

英英释义

Noun:
 1. the childhood of a girl

girlhood的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. She spent her girlhood in Africa.
  她的少女时代是在非洲度过的。

girlhood的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史