gimel

 
['giːməl]     ['giːməl]    
  • n. 希伯来语的第三个字母
new

gimel的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the 3rd letter of the Hebrew alphabet

今日热词
目录 附录 查词历史