bumpiness

 
['bʌmpɪnəs]     ['bʌmpɪnəs]    
  • n. 碰撞(撞击;颠簸;混动空气)
new

bumpiness的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the texture of a surface that has many bumps

bumpiness的用法和样例:

词汇搭配

bumpiness的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史