TiCh

 
 • 四氯化钛

TiCh的用法和样例:

例句

 1. Truong duoc chon la truong diem thuc hien phong trao "Xay dung truong hoc than thien_hoc sinh tich cuc"voi nhieu hoat dong thiet thuc co hieu qua.
  由于组织举办了许多切实有效的活动,学校被选定为推行“校园和谐亲善、学生积极进取”活动的试点学校。
 2. industrial aqueous TiCh solution
  工业四氯化钛水溶液
 3. Kniťtich
  克尼季赫
 4. Tichánek
  季哈内克
 5. Ticháček
  季哈切克
今日热词
目录 附录 查词历史