Peng

 畅通词汇 
    
 • n. 潘,彭(姓氏)

Peng的用法和样例:

例句

 1. Shenzhen Peng Shi Yuan Apparatus Co. Ltd.
  深圳鹏仕元仪器有限公司。
 2. Wang Peng and Li You are both lawyers.
  王朋和李友是律师。
 3. Wang Peng and Li You are both teachers.
  王朋和李友都是老师。
 4. Beijing Zhong Peng Beverage Co., Ltd.
  中鹏饮料水有限公司。
 5. Wu Peng lives close to the railway station.
  吴鹏的家紧挨着火车站。
 6. Neither Wang Peng nor Li You is a teacher.
  王朋和李友都不是老师。
今日热词
目录 附录 查词历史