Bunji

 
    
 • 布尼

Bunji的用法和样例:

例句

 1. Today it is where bunji jumpers from across the world come to test themselves.
  如今来自世界各地的蹦极爱好者蜂拥至此来挑战自我。
 2. Akamatsu Bunji
  赤松文治(1915-),日本人,东芝机械株式会社顾问。
 3. Kure Bunji
  吴文二(1919-),日本人,经济学教授。
 4. Ishii Bunji
  石井文治(1905-),日本人,律师。
 5. Inomoto Bunji
  井元文治(1924-),日本人,实业家。
今日热词
目录 附录 查词历史