worryingly

 
['wʌriɪŋli]     ['wʌriɪŋli]    
  • adv. 焦虑地;烦恼地
new

worryingly的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adverb:
  1. in a manner to cause worry

worryingly的用法和样例:

词汇搭配

worryingly的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史