warehouseman

 
['weəhaʊsmən]     ['weəˌhaʊsmən]    
  • n. 仓库管理人;货栈主;仓库老板
new

warehouseman的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
  1. 仓库管理人
  2. 批发商
  3. 货栈主
  4. 仓库老板

英英释义

Noun:
  1. a workman who manages or works in a warehouse

今日热词
目录 附录 查词历史