ver

  畅通词汇  
[vɜː]     [vɜː]    
  • n. [计]显示当前 DOS 版本号(DOS命令)
new

ver的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

形容词 v:
  1. being one more than four

今日热词
目录 附录 查词历史