unscrupulousness

 
[ʌn'skruːpjələsnəs]     [ʌn'skruːpjələsnəs]    
  • n. 狂妄
new

unscrupulousness的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the quality of unscrupulous dishonesty

unscrupulousness的用法和样例:

词汇搭配

unscrupulousness的相关资料:

近反义词

【近义词】
【反义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史