transeunt

 
['trænsɪənt]     ['trænsɪənt]    
  • adj. [哲]外在的;超出己身之外的
new

transeunt的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adjective:
  1. of a mental act; causing effects outside the mind

今日热词
目录 附录 查词历史