tong

 扩展词汇 
[tɒŋ]   [tɒŋ]  
 • n. 兄弟会组织中的堂;帮会
 • v. 用钳子钳
tonged tonged tonging tongs
new

tong的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 帮会
 2. 夹子
 3. 钳子
 4. 方糖夹钳
 5. 运输装置
 6. 煤钳
 7. 工会
 8. 结社
 9. 兄弟会组织中的堂
 10. 中国姓氏董、东的音译
v. (动词)
 1. 用钳子收集
 2. 用钳子(夹)
 3. 用钳子钳起
 4. 用钳夹取
 5. 用钳收集
 6. 用钳

tong的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. All Yan Yee Tong brothers are eligible to join.
  所有仁义堂兄弟均可加入本联盟。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史