tipi

 
['tiːpɪ]     ['tiːpiː]    
  • n. 美国印第安人的圆锥形帐篷
  • =tepee; teepee.
new

tipi的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. a Native American tent; usually of conical shape

tipi的相关资料:

近反义词

【近义词】
  • Teepee (北美印第安人的)圆锥形...
  • tepee 北美印地安人的圆锥形帐篷...

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史