telson

 
['telsn]     ['telsən]    
  • n. [动](节肢或甲壳动物的)尾节
new

telson的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
  1. 【动】(节肢或甲壳动物的)尾节
  2. 毒刺
  3. 特尔森(音译名)
今日热词
目录 附录 查词历史