rhapsodize

 
['ræpsədaɪz]     ['ræpsədaɪz]    
  • v. 过份赞美;狂热地写或说
rhapsodized rhapsodized rhapsodizing rhapsodizes
new

rhapsodize的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. recite a rhapsody

  2. say (something) with great enthusiasm

rhapsodize的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史