psalterium

 
[sɔːl'tɪrɪəm]     [sɔːl'tɪrɪəm]    
  • 重瓣胃
psalterial psalteria
new

psalterium的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the third compartment of the stomach of a ruminant

psalterium的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史