nitrosobacteria

 
[naɪtrəʊsəʊbæk'tɪərɪə]     [naɪtroʊsoʊbæk'tɪərɪə]    
  • [复]n.;=nitrite bacteria
new

nitrosobacteria的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. soil bacteria that oxidize ammonia to nitrites

nitrosobacteria的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史