mingle-mangle

 
['mɪŋgl'mæŋgl]     ['mɪŋgəl'mæŋgəl]    
  • n. 杂乱之混合物
new

mingle-mangle的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. a motley assortment of things

mingle-mangle的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史