mina

 畅通词汇 
['miːnə]   ['miːnə]  
 • n. 迈纳(古代希腊等地的货币或重量单位)
minas
new

mina的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 迈纳(古代希腊、埃及等之重量及货币单位)
 2. 麦纳,迈娜(音译名)

英英释义

Noun:
 1. tropical Asian starlings

mina的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. Your mina has earned five more.
  你的一锭银子已经赚了五锭。

mina的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史