messaging

 
['mesɪdʒɪŋ]     ['mesɪdʒɪŋ]    
  • 报文发送
new

messaging的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the sending and processing of e-mail by computer

messaging的用法和样例:

词汇搭配

messaging的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史